JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.
Logo

सांसद चन्द्र लामाको निर्वाचन क्षेत्रमा सयौँ महत्वपूर्ण र दीर्घकालिन योजनाधुलिखेल, १३ असारः काभ्रे प्रतिनिधिसभा १ को प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित बागमती प्रदेश सांसद चन्द्र लामा उर्जाशील नेताका रुपमा चिनिन्छन् । उनले निर्वाचन जितेको क्षेत्रमा सुगम भन्दा दुर्गम बस्ती धेरै छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र १ को प्रदेश ख मा खानीखोला गाउँपालिकाका १ देखि ७ सम्मका सबै वडा, नमोबुद्ध नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ६, ७, ८, ९, १० र ११ नम्बर, धुलिखेलको ८, ९, १०, ११ र १२ नम्बर, रोशी गाउँपालिकाको १, २, ३, ४ र ५ नम्बर, पनौती नगरपालिकाको ४, ५, ६, ७, ८, ९ र १० तथा बेथानचोक गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ गरी जम्मा ३३ वटा वडा पर्छन् ।

आफु निर्वाचित भएर सांसदमा पुगेदेखि नै निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा होमिएका सांसद लामाले आगामी आर्थिक वर्ष सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणको निकै लामो, महत्वपूर्ण र दीर्घकालिन योजना लिएर हेटौँडाबाट आफ्नो निर्वाचिन क्षेत्र फर्किएका छन् ।

हेर्नुस सांसद चन्द्र लामाको निर्वाचन क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ परेका योजनाहरु यस्तो छन्ः

पनौती नगरपालिका
 लज्जावती सहिद पार्क निमार्ण पनौती ८  : ७५,००,०००।
 गोदा रंगानाथ धार्मिक पर्यटकिय क्षेत्रको अधुरो काम र पुर्वाधार विकास  : २०,००,०००।
 रोशी खोला खाल्थली पक्की पुल पनौती ९ (डिपिआर को लागी)  : १०,००,०००।
 रोशी खोलाबाट शंखु बल्थली (बालुवा) पनौती १०र ११ (डिपिआर समेत) :  १,२५,००,०००।
 रोशी खोला सल्मीटार नाकेडाँडा पुल पनौती १० (डिपिआर समेत)  : १,२५,००,०००।
 पनौती न.पा. डिप टयुबवेल सिंचाई प्रणाली  : २६,००,०००।
 पनौती खोपासी चलाल सडक  : २५,००,०००।
 सल्ले तामाङ्ग वस्ती देवीस्थान मोड सडक (रातो किताव)  : २०,००,०००।
 रोशी खोला नियत्रण कार्य पनौती ७ :  ५०,००,०००।
 नागेचौर नौविसे सडक पनौती ९  : ९९,९९,०००।
 रातामाटे कुवँर गाँउ सडक पनौती ६  : २५,००,०००।
 नागीचौर साल्मीटार पनौती १०  : २५,००,०००।
 ढलमल्ले टारको ढिस्को बागखोर सडक पनौती ५  : २५,००,०००।
 रंगनाथ गुकुल पाठशाला आवशीय भवन पनौती १० खोपासी मयलबोट  : २०,००,०००।
 वाल अधिकार संरक्षण केन्द्र पनौती ५ (ठेक्का प्रक्रिाया अगाडी वडीसकेको)  : २,००,००,०००।

धुलिखेल नगरपालिका
 काभ्रे भञ्याङ्ग खानेपानी योजना धुलिखेल  : ५०,००,०००।
 सारदा वतासे पुल कल्भड धुलिखेल १० :  २०,००,०००।
 काम पानी खावा सडक धुलिखल ८  : २०,००,०००।
 एैतिहासिक शंखुपार्टी निमार्ण धुलिखेल १२  : ९३,५५,०००।
 पुन्यमाता पुल निर्माण  : ९९,९९,०००।
 खावा वडालगाँउ कल्छे ठुलिटार सडक धुुलिखेल ८ (रातो किताव)  : २०,००,०००।
 डाँडागाँउ कल्छे तीनपिप्ले सडक धुलिखेल ११ (रातो किताव)  : २०,००,०००।
 सारादा वतासे ईंटे नयाँपार्टी शंखु पिप्ले सडक (रातो किताव)  : २०,००,०००।
 काभ्रे जिल्ला शंखुपार्टी चौर जेष्ठ नागरिक आवास निमार्ण कार्य (क्रमागत) : ६९,००,०००।
 धिताल खोला सिंचाई उप–आयोजना धुलिखेल  : १,०५,००,०००।
 शंखु शारदा लिफ्ट खानेपानी आयोजना  : २१,००,०००।
 गौखुरेस्वर माहादेव मन्दिर संरक्षण कार्य धुलिखेल ८ :  २०,००,०००।
 धुलिखेल पर्यटकीय विकासको लागी पुर्वाधार विकास योजना र्तजुमा  : ८ ,००,०००।
 धुलिखेल सामुदायीक अस्पताल लाई पुजीगत सुधार अनुदान :  ५०,००,०००।
 काभ्रे रंगाशाला निर्माण कार्य धुलिखेल  : २५,००,०००।
 नमोबुद्ध पनौती शंखु पुल  : १,३०,००,०००।

खानीखोला गाँउपालिका
 पनौती–खोपासी–कामीडाँडा–तालढुङ्गा,भोर्लेनी सडक (बहुबर्षे)  : २,००,००,०००।–
 च्याल्टी–फलामेटार–तालढुङ्गा–भोर्लेनी (रातो किताब)  : २०,००,०००।–
 बागमती पुल सिक्रेदोभान पुल तालढुङ्गा–राईगाँउ मकाउनपुर  : ३,०९,५०,०००।
 पनौती–खोपासी–कामीडाँडा–तालढुङ्गा,भोर्लेनी सडक (ढिपिआर गर्न)  : २०,००,०००।–
 खानीखोला सामुदायीक हस्पीटल खानीखोला ५  :  ५,००,००,०००।
 धाप्ले –सानु धाप्ले–खोल्मडाँडा महाँकाल सडक  : २५,००,०००।
 धार्नी – लट्टेनी सकड  : २५,००,०००।
 बाँसघारी जगथली सडक (रातो किताब) :  २०,००,०००।
 कुस्पा जन्ते तालढुङ्गा सडक  : २५,००,०००।
 जगथली आँपटार (वृहत) सिंचाई योजना :  २५,००,०००।
 माझीटार लिफ्ट सिंचाई :  २५,००,०००।
 माझिटार श्रीखम्बा कुस्पा देउराली सकडक :  ७०,००,०००।
 कुस्पा वृहत खानेपानी  : २,००,००,०००।
 जनविकास मा.वि. तालढुङ्गा :  १५,००,०००।
 धार्ने ज्योती मा.वि. खानीखोला १  : १५,००,०००।
 देविस्थान आधारभुत विद्यालय खानीखोला १  : १५,००,०००।
 मिल्चे तालढुङ्गा जगथली गोकुले बनखु सडक (रातो किताब) : २०,००,०००।

बेथानचोक गाँउपालिका
 भुग्देउ खोाल पक्की पुल बेथानचोक ६  : ५०,००,०००।
 फ्याङ्ग खोला छाँपडाँडा तावरी भवन सडक :  ३०,००,०००।
 भवन सिउरेनी फ्याङ्ग खोला सडक  : ५०,००,०००।

रोशी गाँउपालिका
 निगाले माटे माहादेवटार सडक रोशी ४  : ४०,००,०००।
 साझकोट ताराखसेलेख सडक रोशी ३ :  ३०,००,०००।
 भदौरे छाप फेटार मकोटार सिंचाई आयोजना रोशी ३  : ९९,८९,०००।
 पोडादोभान वतासेडाँडा घट्टेखोला माहाभारत जेडने सडक :  ९९,९७,०००।
 रोशीखोला सस्पेन्सन व्रिज कटुन्जे पुल  : २०,००,०००।
 माहादेवटार ९, सि.पोखारी लिम्पावेशी  : ५,००,०००।
 खहरेपांगु सिंचाई योजना रोशी १  : ३,००,००,०००।
 नारायणटार देखी वि.पि.राजमार्ग जोडने सडक स्तरउन्नोती रोशी २ :  ४०,००,०००।
 अँधेरी खोला मंसरंगे भडारे सडक रोशी ३ (रातो किताब)  : २०,००,०००।
 फलामे साँगु पागूँ मेदाम्सु भुग्देउ भञ्जयाङ्ग सडक (रोशी १ बेथानचोक ६ रातो किताब)  : २०,००,०००।
 नारायणटार काफ्लडाँडा भुसुने सडक रातो किताव  : २०,००,०००।
 अधेरी खोाल सिंचाई योजना रोशी ३ :  १०,००,०००।
 बदारेटार सिंचाई योजना रोशी ३  : २०,००,०००।
 लक्ष्मीनारायण मा.वि. रोशी २  : १५,००,०००।
 अधेरी खोला पक्की पुल रोशी गा.पा. ३ (डिपिआर तयार गर्ने) : १०,००,०००।

नमोवुद्ध नगारपालिका
 मेथिनकोट अस्पाताल स्तरउन्नती तथा सेवा विस्तार नाम परिवर्तन गरी य नमोवुद्ध अस्पाताल राख्ने र एम्वुलेन्स उपलब्ध गर्ने गरि  : ५,००,००,०००।
 शंखु–दाहालटार–बसेरी–गहते तार्के –खाक्सी वि.पि.राजर्माग (बहु बर्षीय) :  १,९०,००,०००।
 शंखु–दाहालटार–बसेरी–गहते तार्के –खाक्सी वि.पि.राजर्माग (डिपिआर गर्न) :  ८,००,०००।
 २५ किलो चरङ्गे फेदी पक्की पुल नमोवुद्ध ६  : ५०,००,०००।
 दाँप्चा बाघमारा दारीमोट पिपलटार फलामेसाङघु सडक (रातो किताब)  : १,००,००,०००।
 नासपती एैसेलु चौर दारीगौडा दलसिंङ्गे सडक नमोवुद्ध ९ (रातो किताब)  : १,००,००,०००।
 टटलेटार खानेपानी डिपबोरीङ्ग तथा पहुच मार्ग निर्माण  : ५०,००,०००।
 दाप्चा खोाल जलशाय ब्यवस्थापन कार्य  : ५०,००,०००।
 श्यापाटी काउसे दारीगौडा आरुवारी चौर पुजारी टापु नौविसे सडक  : १,००,००,०००।
 दाप्चा हेल्थपोष्ट स्तरउनोती तथा स्वास्थ्य उपकारण खरिद :  ५०,००,०००।
 दाप्चा नेपाने भञ्जयाङ्ग गहते फलामे सागु सडक  : ४०,००,०००।
 २५ किलो देविथान काक्रे सडक  : २०,००,०००।
 दाप्चा बसेरी सडक  : ३०,००,०००।
 लिफ्ट सिंचाई आयोजना (तारर्के)  : २५,००,०००।
 नेपाने भञ्जयाङ्ग बागमारा दारीमोट पिपलटार फलामेसाँघु सडक (रातो किताब)  : २०,००,०००।
 दाप्चा पिपलटार फलामेसाँगु सिखर गोकुले सडक (रातो किताब) : ३०,००,०००।
 तुले पसल मथुरापार्टी फुलबारी भकुन्डे सडक (रातो किताव) :  २०,००,०००।
 दाप्चा क्यापस भवन र्ममत नमोवुद्ध ९  : ३०,००,०००।
 तार्केफाँट फ्टि सिंचाई योजना नमोदुद्ध  : १०,००,०००।
 दल सिंङ्गे खानेपानी आयोजना  : १५,००,०००।
 दप्चा खानेपानी आयोजना  : १५,००,०००।
 दाप्चा काशिखण्ड वृहत खानेपानी आयोजना :  २३,००,०००।
 पिपलटार लिफ्ट सिंचाई योजना  : २०,००,०००।
 रोशी खोला नियत्रण कार्य नमोवुद्ध ६  : ५०,००,०००।
 रोशी खोला लिफ्ट दारिमवोट तार्के सिंचाई योजना (सिंचाई प्रणाली निर्माण)  : २५,००,०००।
 दारीमवोट खेल मैदान नमोवुद्ध ८  : २०,००,०००।
 दारिमवोट पहिरो नियन्त्रण नमोवुद्ध : १५,००,०००।
 जनहित मा.वि. नमोवुद्ध ७  : १५,००,०००।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

पाँचखालका विद्यालयमा पठनपाठन सुरु

धुलिखेल ५ असोज : पाँचखाल नगरपालिका भित्र रहेका नीजि तथा सरकारी विद्यालयहरुमा पठनपाठन सुरु भएको

काभ्रे तेमालका सबै शिक्षकहरुको निःशुल्क कोरोना बिमा

धुलिखेल, १७ भदौँः काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र कार्यरत शिक्षकको निःशुल्क कोरोना बिमा गरिदिने भएको

बेथानचोक गाँउपालिकाले बैकल्पीक शिक्षण सिकाई बन्द गर्ने

धुलिखेल २४ साउन : काभ्रेको बेथानचोक गाँउपालिकाले बैकल्पीक शिक्षण सिकाई सहजिकरण कार्यबन्द गर्ने निर्णय गरेको

महाभारत गाउँपालिकामा शिक्षकलाई कम्प्युटर तालिम

धुलिखेल २० साउन : काभ्रेको विकट क्षेत्रमा पर्ने महाभारत गाँउपालिकामा कार्यरत शिक्षकहरुलाई कम्प्युटर तालिम दिने

नमोबुद्ध र पनैती नगरपालिकाले तत्काल विद्यालयमा पठन पाठन नगर्न आग्रह

धुलिखेल २० साउन : काभ्रेको नमोबुद्ध र पनौती नगरपालिकाले तत्काल पठन पाठन सुरु नगर्न विद्यालयहरुलाई

पूर्व मन्त्री बाँस्कोटाको पहलमा मण्डनदेउपुरका सामुदायिक विद्यालयको यसरी फेरिदैँ मुहार

धुलिखेल, ५ साउनः सरकारमा सहभागि भएको छोटो समयमै विवादपछि राजिनामा दिएका पूर्व सञ्चार तथा सूचना